Leczenie chorób urologicznych

Po procesie właściwej diagnostyki można wdrożyć prawidłowe leczenie.
Czasem jest to skierowanie na leczenie operacyjne, innym razem włączenie leków lub zalecenie zmian w funkcjonowaniu i kontrola ich przestrzegania.

W swojej praktyce kieruję się zasadą personalizowania procesu leczenia, zawsze w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

lekarz ze słuchawkami lekarskimi